Agrupació Plastica :: INTERIORISME COMERCIAL :: Blankinteriors2020